Disclaimer
Membrane Systems Europe streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. Membrane Systems Europe verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan Membrane Systems Europe echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Membrane Systems Europe geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Membrane Systems Europe geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Membrane Systems Europe niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact op met Membrane Systems Europe.
Website teilen