Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door medewerkers van Membrane Systems Europe. Bij bezoek aan deze website kan Membrane Systems Europe gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een e-mail of offerteformulier die u hebt ingevuld. Membrane Systems Europe waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Membrane Systems Europe beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Membrane Systems Europe informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Membrane Systems Europe en eventuele gerelateerde derden.
Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies
Er wordt alleen een cookie op uw computer geplaatst wanneer u ons winkelwagensysteem gebruikt. Hierdoor kunnen wij voor u gedurende uw bezoek aan onze online shop uw bestelling voor u bijhouden. Na het bestellen wordt de cookie weer leeg gemaakt en verwijderd.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics. Hiermee worden alleen statistieken verwerkt en door Google opgeslagen. Hierdoor kan Membrane Systems Europe zien hoeveel bezoekers op de website komen.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Membrane Systems Europe eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Membrane Systems Europe.

Wijzigingen Privacy Statement
Membrane Systems Europe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Site Partager